Aberta matrícula «Taller sobre metodoloxía BIM para arquitectos | Desenvolvemento práctico a través da dixitalización da subestación do encoro de Belesar (DOCOMOMO)»

29 Ene 2020

Ao abeiro da subvención outorgada polo Ministerio de Fomento para a formación en BIM, os Colexios de Arquitectos de Aragón, Asturias, Castilla y León Este, Ceuta, Galicia, Melilla, Murcia, La Rioja, León e Vasco-Navarro organizan conxuntamente este novo curso, que ten como obxectivo que os alumnos coñezan, mediante o seu desenvolvemento práctico, os diversos procesos implicados na aplicación da metodoloxía BIM á edificación. Con este fin, os alumnos poderán participar activamente na elaboración do modelo dixital dun edificio existente: a subestación do encoro de Belesar en Lugo, construcción integrada no rexistro do DOCOMOMO Ibérico. Trátase dunha iniciativa novedosa na que se desenvolverá e explicará a formalización do modelo dixital dunha construcción en todas as súas fases, deixando o modelo apto para a realización de determinadas tarefas de operación e mantemento do activo construído.

O traballo de modelado realizarase, de xeito colaborativo, por unha equipa de trabajo formada por arquitectos especializados na metodoloxía BIM, que retransmitirá un resumo diario no que explicará o traballo realizado durante cada xornada, de tal xeito que os alumnos poidan seguir o proceso completo e contar coa axuda necesaria para completar as tarefas que lles sexan asignadas para o que contarán co apoio dos docentes do curso.

 • Duración: 45 horas.
 • Coñecementos previos: inda que é recomendable, non é requisito para a realización deste curso ter coñecementos sobre metodoloxía BIM.
 • Modalidade: online.
 • Prezo de matrícula:
  • 20 € para arquitectos colexiados en calquera colexio de España.
  • 50 € euros para o resto de alumnos.

Máis información e inscrición AQUÍ


Abierta matrícula «Taller sobre metodología BIM para arquitectos | Desarrollo práctico a través de la digitalización de la subestación del embalse de Belesar (DOCOMOMO)»

En el marco de la subvención otorgada por el Ministerio de Fomento para la formación en BIM, los Colegios de Arquitectos de Aragón, Asturias, Castilla y León Este, Ceuta, Galicia, Melilla, Murcia, La Rioja, León y Vasco-Navarro organizan conjuntamente este curso, que tiene como objetivo que los alumnos conozcan, mediante su desarrollo práctico, los diversos procesos implicados en la aplicación de la metodología BIM a la edificación. Con este fin, durante este curso los alumnos podrán participar activamente en la elaboración del modelo digital de un edificio existente: la subestación del embalse de Belesar en Lugo, construcción integrada en el registro del DOCOMOMO Ibérico. Se trata de una iniciativa novedosa en la que se desarrollará y explicará la formalización del modelo digital de una construcción en todas sus fases, dejando el modelo apto para la realización de determinadas tareas de operación y mantenimiento del activo construído.
El trabajo de modelado será realizado, de forma colaborativa, por un equipo de trabajo formado por arquitectos especializados en la metodología BIM, que retransmitirá un resumen diario en el que explicará el trabajo realizado durante cada jornada, de forma que los alumnos puedan seguir el proceso completo y contar con la ayuda necesaria para completar las tareas que les sean asignadas para lo que contarán con el apoyo de los docentes del curso.

 • Duración: 45 horas.
 • Conocimientos previos: aunque es recomendable, no es requisito para la realización de este curso tener conocimientos sobre metodología BIM.
 • Modalidad: online.
 • Precio de matrícula:
  • 20 € para arquitectos colegiados en cualquier colegio de España.
  • 50 € euros para el resto de alumnos.

Más información e inscripción AQUÍ

Compartir