Candidaturas do COAG ao Premio de Arquitectura Española 2017

30 Jun 2017

A Xunta de Goberno do COAG adoptou o acordo de propoñer ao “Premio de arquitectura española 2017″, convocado polo CSCAE, a candidatura dos traballos premiados na XVII edición dos “PremiosCOAG” que reúnan os requisitos esixidos nas bases.

A Xunta de Goberno, na súa sesión 7/2017 de 8 de xuño, adoptou este acordo e, tras recabar a autorización dos autores dos traballos premiados, procederu a remitir ao CSCAE, como proposta de candidatura e conforme ao indicado nas bases do Premio, as seguintes obras:

REFORMA Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DOCENTE-ASISTENCIAL DOWN
JOSE LUIS MARTINEZ RAIDO (2268) | EMILIO RODRIGUEZ BLANCO (2430)

REHABILITACIÓN DA CASA DA VIÑA
SEARA PELETEIRO ARQUITECTOS | JUAN SEARA ORO (4052)

Poden consultarse as candidaturas no seguinte ENLACE.

Compartir