Concurso ideas Edificios Administrativos San Caetano | Novas consultas respostadas, 28 de maio

28 May 2019

Novas consultas respostadas do Concurso de Ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxecto, para a reforma interior e a reorganización da ocupación do Complexo Administrativo de San Caetano.

Documentación subida o 28 de maio.

PÁXINA DO CONCURSO


Concurso ideas Edificios Administrativos San Caetano | Nuevas consultas respondidas, 28 de mayo

Nuevas consultas respondidas del Concurso de Ideas, con intervención de jurado, a nivel de anteproyecto, para la reforma interior y la reorganización de la ocupación del Complejo Administrativo de San Caetano.

Documentación subida el 28 de mayo.

PÁGINA DEL CONCURSO

Compartir