Concurso Cidade da Xustiza de Vigo. MOI IMPORTANTE

18 Jul 2016

Mediante Acta da 1a reunión do Xurado dase conta da listaxe de Admitidos, dun Requirimento a Concursante e avánzase un Calendario

Para obter máis información sobre o referido concurso, pódese consultar a páxina web específica do mesmo, no seguinte ENLACE

………

Concurso Ciudad de la Justicia de Vigo. MUY IMPORTANTE

Mediante Acta de la 1a reunión del Jurado se da cuenta de la lista de Admitidos, de un Requerimiento a Concursante y se avanza un Calendario

Para obtener más información sobre el referido concurso, se puede consultar la página web específica del mismo, en el siguiente ENLACE

Compartir