Colexiación 2020

Colexiación 2020

Circular nº 25/2019: Acordos da Xunta Xeral ordinaria celebrada o 17 de decembro de 2019.

Circular nº 26/2019: Aprobación do orzamento e das cotas colexiais para o exercicio 2020. Apertura do prazo de configuración da cota colexial 2020.

Inscrición

A subscrición das cotas deberase realizar a través da seguinte páxina web ENLACE

Información

Prazo

O prazo de configuración da cota colexial desenvólvese entre o 20 de decembro de 2019 e o 26 de xaneiro de 2020 ás 23:59 h.

Finalizado o período de configuración voluntaria , o día 27/01/2020, para todos aqueles colexiados que non configuraron a súa colexiación, o Colexio procederá a renovala cos mesmos servizos que tiña subscritos o ano anterior.