O COAG realiza unha solicitude urxente de prorroga do prazo de presentación de propostas na licitación do contrato de «Servizo de redacción do proxecto básico e de execución (incluído o estudo de seguridade e saúde) das obras de construción dun novo Edificio Xudicial na Estrada (Pontevedra)». Código do expediente: 2023-SEXU 16-sc.

21 Dic 2022

Compartir