Remate do prazo para a configuración da cota colexial 2019

28 Ene 2019

Infórmase que o prazo para a subscrición voluntaria da cota colexial para o exercicio 2019, rematará o 30 de xaneiro de 2019 ás 23:59 h.


Resumo de novidades cotas 2019

 • A cota de colexiación para as persoas físicas baixa 4 €, de 194 € en 2018 a 190 €
 • A cota de colexiación para as sociedades baixa 5 €, de 110 € en 2018 a 105 €
 • A cota do CSCAE baixa 8 €, de 40 € a 32 €
 • Só poderá haber unha conta de correo electrónico por persoa física (colexiado) e por persoa xurídica (sociedade colexiada)
 • Aplicaráse un desconto do 2% por adiantar o pago ó día 10 de xaneiro
 • Servizo de consultas telemáticas de Protección de datos gratuíta
 • O servizo de Normativa incluído dentro do paquete de “Servizos de utilidades técnicas” (S.3.1) incorpora o acceso web para a consulta de Normas UNE, sen incremento de prezo.

Pode atoparse máis información no seguinte ENLACE.


Finalización del plazo para la configuración de la cuota colegial 2019

Se informa que el plazo para la suscripción voluntaria de la cuota colegial para el ejercicio 2019, finalizará el 30 de enero a las 23:59 h.

Resumen de novedades cuotas 2019

 • La cuota de colegiación para las personas físicas baja 4 €, de 194 € en 2018 a 190 €
 • La cuota de colegiación para las sociedades baja 5 €, de 110 € en 2018 a 105 €
 • La cuota del CSCAE baja 8 €, de 40 € a 32 €
 • Sólo podrá haber una cuenta de correo electrónico por persona física (colegiado) y por persona jurídica (sociedad colegiada)
 • Se aplicará un descuento del 2% por adelantar el pago al día 10 de enero
 • Servicio de consultas telemáticas de Protección de datos gratuita
 • El servicio de Normativa incluido dentro del paquete de “Servicios de utilidades técnicas” (S.3.1) incorpora el acceso web para la consulta de Normas UNE, sin incremento de precio.

Puede encontrarse más información en el siguiente ENLACE.

Compartir