Ferramenta de cálculo do DB HR. Nova versión

3 Abr 2014

Publicouse na web oficial do CTE a ferramenta informática para a aplicación da Opción Xeral do DB HR que verifica o cumprimento dos casos máis frecuentes. Permite realizar, un a un, a revisión do illamento acústico de recintos a ruído aéreo e de impacto e calcular a absorción acústica e tempo de reverberación. É aplicable aos proxectos de rehabilitación e edificación existente. (Máis información pulsando aquí)

……….

 Herramienta de cálculo del DB HR. Nueva versión 

Se ha publicado en la web oficial del CTE la herramienta informática para la aplicación de la Opción General del DB HR que verifica el cumplimiento de los casos más frecuentes. Permite realizar, uno a uno, el chequeo del aislamiento acústico de recintos a ruido aéreo y de impacto y calcular la absorción acústica y tiempo de reverberación. Es aplicable a los proyectos de rehabilitación y edificación existente. (Más información pulsando aquí)

Compartir