Aplicación para a cumplimentación do IEE. Ministerio de Fomento

24 Oct 2014

O Ministerio de Fomento xa ten dispoñible a aplicación informática que se desenvolveu para a cumplimentación por parte dos técnicos competentes do Informe de Avaliación dos Edificios (IEE), segundo o modelo que aparece no Anexo do Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016.

Ademais, está xa dispoñible a páxina web destinada ao Informe de Avaliación dos Edificios (IEE), desde onde pode accederse á devandita aplicación, na seguinte ligazón: https://iee.fomento.gob.es/

Aplicación para la cumplimentación del IEE. Ministerio de Fomento

El Ministerio de Fomento ya tiene disponible la aplicación informática que se ha desarrollado para la cumplimentación por parte de los técnicos competentes del Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), según el modelo que aparece en el Anexo del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

Además, está ya disponible la página web destinada al Informe de Evaluación de los Edificios (IEE), desde donde puede accederse a dicha aplicación, en el siguiente enlace: https://iee.fomento.gob.es/

Compartir