Documentación sobre o Regulamento da Lei do Solo

6 Abr 2017

Atópase dispoñible na web da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio o documento «Novidades do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia», neste ENLACE.


Se encuentra disponible en la web de la Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el documento «Novidades do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia», en este ENLACE.

Compartir