Ribeira vai simplificar os trámites urbanísticos

Ribeira vai simplificar os trámites urbanísticos

Máis simplicidade burocrática, menos custes e menos papel é o que vai supoñer o convenio para acadar a interoperatibilidade entre o procedemento de tramitación de traballos profesionais do COAG e o de tramitación de licenzas e outras autorizacións urbanísticas do...