Convocatoria de Xunta Xeral extraordinaria para o 12 de xuño

3 Jun 2019

Tal e como se anuncia na Circular 14 2019, convócase unha Xunta Xeral extraordinaria, a celebrar o 12 de xuño en Santiago de Compostela.

A Orde do Día é a que segue:

PUNTO ÚNICO: TOMA DE POSESIÓN DOS NOVOS MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO E XUNTAS DIRECTIVAS DO COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA.


Convocatoria de Junta General extraordinaria para el 12 de junio

Tal y como se anuncia en la Circular 14 2019, se convoca una Junta General extraordinaria, a celebrar el 12 de junio en Santiago de Compostela.

El Orden del día es:

PUNTO ÚNICO: TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y JUNTAS DIRECTIVAS DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA.

Compartir