Xornada nacional sobre patoloxía das humidades en edificación

17 Oct 2016

As humidades estruturais provocan patoloxías nos edificios que poden chegar a ter consecuencias irreversibles para os cimentos e a estrutura dos mesmos. Por iso é polo que sexa un asunto de vital importancia para arquitectos e profesionais da construción.

Este curso – de dúas horas de duración – abordará que tipos de humidade estrutural son máis frecuentes na edificación: condensación, filtracións laterais e capilaridad. Desde distintos puntos de vista, explicaranse os perigos de cada patoloxía, a súa procedencia e posibles solucións definitivas. O proceso de diagnose é fundamental á hora de tratar problemas de humidade estrutural na edificación.

A xornada estará impartida por D. Ricardo Cañada, arquitecto colexiado 12050 por COAM, especialista na rehabilitación integral de edificios con máis de quince anos de experiencia e director do curso.

Programa da xornada

Máis información e inscrición

……….

JORNADA NACIONAL SOBRE PATOLOGÍAS DE LAS HUMEDADES ESTRUCTURALES EN LA EDIFICACIÓN

Las humedades estructurales provocan patologías en los edificios que pueden llegar a tener consecuencias irreversibles para los cimientos y la estructura de los mismos.
De ahí que sea un asunto de vital importancia para arquitectos y profesionales de la construcción.

Este curso – de dos horas de duración – abordará qué tipos de humedad estructural son más frecuentes en la edificación: condensación, filtraciones laterales y capilaridad. Desde distintos puntos de vista, se explicarán los peligros de cada patología, su procedencia y posibles soluciones definitivas. El proceso de diagnosis es fundamental a la hora de tratar problemas de humedad estructural en la edificación.

La jornada estará impartida por D. Ricardo Cañada, arquitecto colegiado 12050 por COAM, especialista en la rehabilitación integral de edificios con más de quince años de experiencia y director del curso.

Programa da xornada

Máis información e inscrición

Compartir