Imasgal. Revit intensivo (I y II)

4 Feb 2016

Autodesk Revit é un software BIM (Building Information Modeling) de modelado de información para a construción de edificios en tres dimensións. Está encamiñado a optimizar o tempo e os recursos no deseño e a construción. O modelo de edificio así xerado define a súa xeometría, relacións espaciais, información xeográfica, así como as cantidades e as propiedades dos seus compoñentes.

REVIT (NIVEL I E II) ONLINE
Modalidade: Online (40h webinar + 50h e-learning).
Datas de webinars:
NIVEL I: marzo 11 V(t), 12 S(m), 18 V(t) e 19 S(m)
NIVEL II: abril 01 V(t), 02 S(m), 08 V(t), 09 S(m), 15 V(t)

Luns (L) | Martes (M) | Mércores (X) | Xoves (J) | Venres (V) | Sábados (S) Mañás (m) | Tardes (t)
Horarios das sesións webinars: Tardes (t) de 16:30 a 21:30 h. Mañás (m) de 09:30 a 14:30

Duración do curso: de 10 de marzo a 26 de abril.
Material: Manuais, materiais complementarios.
Certificado de aproveitamento: Entregarase certificado de aproveitamento a aqueles alumnos que realicen todas as prácticas e obteñan unha nota de aprobado nas mesmas.
Prezos de inscrición

  • 336 € Matrícula ordinaria
  • 303 € Colexiados COAG
  • 245 € Colexiados subscritos ao servizo de Formación
  • 266 € Estudantes e desempregados

*Cursos 100 % bonificables a través da Fundación Tripartita
Os alumnos que o desexen poden realizar un só nivel, Revit I ou Revit II cos descontos aplicables aos cursos individuais.

Obxectivos do curso
O curso Revit Intensivo foi deseñado para que o alumno, á súa finalización, sexa capaz de utilizar o programa para desenvolver e documentar un proxecto a nivel de Execución.
– Parte webinar: Parte, fundamentalmente práctica.
No nivel I o alumno realizará un proxecto completo dunha vivenda unifamiliar a nivel básico, vendo un emprazamento, masas conceptuais, elementos construtivos, familias, vistas 3D, táboas de planificación e xeración de documentación.
No nivel II o alumno aprenderá a personalizar o Navegador de proxectos; creará e xestionará vínculos; traballará con fases; creará e aplicará filtros; modificará topografías; creará volumetrías complexas; incorporará ao modelo elementos estruturais; traballará con opcións avanzadas de xeración, configuración e edición de muros; creará detalles construtivos en 2D; profundará no traballo con familias; coñecerá as opcións avanzadas de modelizado; realizará medición de materiais, esquemas de cor e lendas; e, finalmente, xestionará a documentación xerada.
– Parte e-learning: O alumno realizará exercicios relacionados cos temas traballados na Parte presencial, estando tutorizado, en todo momento, polos docentes.

Máis información e inscrición aquí.

Tamén podedes informarvos no 982 818 268 ou en formacion@imasgal.com.

……….

Imasgal. Revit intensivo (I y II)

Autodesk Revit es un software BIM (Building Information Modeling) de modelado de información para  la construcción de edificios en tres dimensiones. Está encaminado a optimizar el tiempo y los recursos en el diseño y la construcción. El modelo de edificio así generado define su geometría, relaciones espaciales, información geográfica, así como las cantidades y las propiedades de sus componentes.

REVIT (NIVEL I Y II) ONLINE
Modalidad:
Online (40h webinar + 50h e-learning).

Fechas de webinars:

NIVEL I: MARZO 11 V(t), 12 S(m), 18 V(t) y 19 S(m)
NIVEL II: ABRIL 01 V(t), 02 S(m), 08 V(t), 09 S(m), 15 V(t)

Lunes (L) | Martes (M) | Miércoles (X) | Jueves (J) | Viernes (V) | Sábados (S)         Mañanas (m) | Tardes (t)

Horarios de las sesiones webinars: Tardes (t) de 16:30 a 21:30 h.  Mañanas (m) de 09:30 a 14:30

Duración del curso: de 10 de marzo a 26 de abril.
Material: Manuales, materiales complementarios.
Certificado de aprovechamiento: Se entregará certificado de aprovechamiento a aquellos alumnos que realicen todas las prácticas y obtengan una nota de aprobado en las mismas.

Precios de inscripción:

  • 336 € Matrícula ordinaria
  • 303 € Colegiados COAG
  • 245 € Colegiados suscritos al servicio de Formación
  • 266 € Estudiantes y desempleados

*Cursos 100 % bonificables a través de la Fundación Tripartita
Los alumnos que lo deseen pueden realizar un sólo nivel, Revit I o Revit II con los descuentos aplicables a los cursos individuales.

Objetivos do curso:
El curso Revit Intensivo ha sido diseñado para que el alumno, a su finalización, sea capaz de utilizar el programa para desarrollar y documentar un proyecto a nivel de Ejecución.
– Parte webinar: Parte, fundamentalmente práctica.
En el nivel I el alumno realizará un proyecto completo de una vivienda unifamiliar a nivel básico, viendo un emplazamiento, masas conceptuales, elementos constructivos, familias, vistas 3D, tablas de planificación y generación de documentación.
En el nivel II el alumno aprenderá a personalizar el Navegador de proyectos; creará y gestionará vínculos; trabajará con fases; creará y aplicará filtros; modificará topografías; creará volumetrías complejas; incorporará al modelo elementos estructurales; trabajará con opciones avanzadas de generación, configuración  y edición de muros; creará detalles constructivos en 2D; profundizará en el trabajo con familias; conocerá las opciones avanzadas de modelizado; realizará medición de materiales, esquemas de color y leyendas; y, finalmente, gestionará la documentación generada.
– Parte e-learning: El alumno realizará ejercicios relacionados con los temas trabajados en la Parte presencial, estando tutorizado, en todo momento, por los docentes.

Más información e inscripción aquí.

También podéis informaros en el 982 818 268 o en formacion@imasgal.com.

Compartir