Imasgal. Curso de Sketchup (30h webinar + 25h e-learning)

15 Nov 2015

SketchUp é unha ferramenta para a creación de modelos 3D de forma rápida, sinxela e intuitiva. SketchUp Prol permite sacar o máximo rendemento a usuarios sen necesidade de coñecementos previos de modelado, e obter modelos 3D de gran complexidade e calidade, tanto desde cero, como a partir de debuxos ou planos noutros formatos.

SKETCHUP ONLINE
– Modalidade: Online (30h webinar + 25h e-learning).
– Datas de webinars: Decembro 04 V(t), 05 S(m), 11 V(t), 12 S(m), 18 V(t), 19 S(m)
Luns (L) | Martes (M) | Mércores (X) | Xoves (J) | Venres (V) | Sábados (S) Mañás (m) | Tardes (t)
– Horarios das sesións webinars: Tardes (t) de 16:30 a 21:30 h. Mañás (m) de 09:30 a 14:30
– Duración do curso: DE 03 DE DECEMBRO A 30 DE DECEMBRO
– Material: Manuais, materiais complementarios.
– Certificado de aproveitamento: Entregarase certificado de aproveitamento a aqueles alumnos que realicen todas as prácticas e obteñan unha nota de aprobado nas mesmas.

Prezos:
– Matrícula ordinaria 320€
– Prezo Colexiados COAG 275€
– Prezo desempregados e estudantes 275 €

OBXECTIVOS DO CURSO
O curso de SketchUp PROL 2015 está deseñado para que o alumno aprenda a modelar en 3D desde cero calquera deseño ou proxecto. O curso, cuxo formulación é fundamentalmente práctico, divídese en 2 bloques principais, nos que se realizará o levantamento do modelo dun edificio:
– Clases (webinars ou presenciais) *: Parte, fundamentalmente práctica, na que o alumno aprenderá a modelar obxectos, crear e traballar con grupos e compoñentes, realizar anotacións, introducir textos, aplicar texturas e sombras, importar arquivos .dwg, crear topografías, aplicar estilos, crear vistas, exportar a diversos formatos, a utilizar extensións e a dar saída á información a través de LayOut.
– Parte e-learning: Realízase a distancia (non presencial) e o alumno realizará os exercicios relacionados co aprendido na Parte online ou presencial, estando tutorizado, en todo momento, polos docentes.
*Segundo convocatoria: Nas convocatorias indícase claramente se os cursos son online ou presenciais. Os cursos presenciais van asociados á cidade onde se imparten.

Amplíe Información

CURSO DE SKETCHUP (30h webinar + 25h e-learning)

SketchUp es una herramienta para la creación de modelos 3D de forma rápida, sencilla e intuitiva. SketchUp Pro permite sacar el máximo rendimiento a usuarios sin necesidad de conocimientos previos de modelado, y obtener modelos 3D de gran complejidad y calidad, tanto desde cero, como a partir de dibujos o planos en otros formatos.

SKETCHUP ONLINE
– Modalidad: Online (30h webinar + 25h e-learning).
– Fechas de webinars: Diciembre 04 V(t), 05 S(m), 11 V(t), 12 S(m), 18 V(t), 19 S(m)
   Lunes (L) | Martes (M) | Miércoles (X) | Jueves (J) | Viernes (V) | Sábados (S) Mañanas (m) | Tardes (t)
– Horarios de las sesiones webinars: Tardes (t) de 16:30 a 21:30 h. Mañanas (m) de 09:30 a 14:30
– Duración del curso: DE 03 DE DICIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE
– Material: Manuales, materiales complementarios.
– Certificado de aprovechamiento: Se entregará certificado de aprovechamiento a aquellos alumnos que realicen todas las prácticas y obtengan una nota de aprobado en las mismas.

Precios:
– Matrícula ordinaria 320€
– Precio Colegiados COAG: 275€
– Precio desempleados y estudiantes 275€

OBJETIVOS DEL CURSO
El curso de SketchUp PRO 2015 está diseñado para que el alumno aprenda a modelar en 3D desde cero cualquier diseño o proyecto. El curso, cuyo planteamiento es fundamentalmente práctico, se divide en 2 bloques principales, en los que se realizará el levantamiento del modelo de un edificio:
– Clases (webinars o presenciales) *: Parte, fundamentalmente práctica, en la que el alumno aprenderá a modelar objetos, crear y trabajar con grupos y componentes, realizar acotaciones, introducir textos, aplicar texturas y sombras, importar archivos .dwg, crear topografías, aplicar estilos, crear vistas, exportar a diversos formatos, a utilizar extensiones y a dar salida a la información a través de LayOut.
– Parte e-learning: Se realiza a distancia (no presencial) y el alumno realizará los ejercicios relacionados con lo aprendido en la Parte online o presencial, estando tutorizado, en todo momento, por los docentes.
*Según convocatoria: En las convocatorias se indica claramente si los cursos son online o presenciales. Los cursos presenciales van asociados a la ciudad donde se imparten.

Amplíe Información

Compartir