Oferta de emprego

Oferta de emprego

Estudio de arquitectura en Nigran selecciona arquitecto/a asalariado para incorporarse o estudio. Funcions: Redacción de proxectos e seguimiento en obra. Requisitos: Arquitecto/a experimentado, preferentemente en obra pública de humanización e residencial unifamiliar....
Oferta de emprego por beca FEUGA

Oferta de emprego por beca FEUGA

Estudo de Arquitectura en Nigran, selecciona arquitecto/a para beca FEUGA Requisitos: dominio de Autocad, Office, Cype. valorarase dominio de Sketchu e Lumion. Ofrécese: incorporación incial como becario con posibilidades, tras a finalización da beca, de incorporarse...