Oferta de formación por beca FUAC

Oferta de formación por beca FUAC

Estudio de arquitectura con sede en A Coruña, selecciona arquitecto/a recién titulado/a para completar su formación. Funciónes: Dieseño, análisis de soluciónes arquitectónicas, constructivas, sobre solares. Todo baijo la supervisión de Arquitecto. Contrato: Beca FUAC,...
Oferta de formación por beca FUAC

Oferta de formación por beca FUAC

Estudo de arquitectura con sede en Santiago de Compostela selecciona arquitecto/a para formación por beca FUAC. Funcións: Colaborar no desenvolvemento de proxectos e concursos. Realización de infografías. Requisitos: Preferiblemente con residencia en Santiago ou...
Oferta de formación por beca FUAC

Oferta de formación por beca FUAC

Estudo de arquitectura con sede na Coruña selecciona arquitecto/a para formación por beca FUAC. Funcións: Colaborar no desenvolvemento de proxectos. Duración: 3 meses con opción de ampliar. Media xornada. Horario flexible. Coñecementos: CAD – Office –...