Xunta e arquitectos opóñense á modificación unilateral do plan estatal de vivenda, que xera 3.000 empregos en Galicia

14 Abr 2020

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, mantivo unha videoconferencia coa decana do Colexio de Arquitectos de Galicia, Elena Ampudia, quen lle trasladou a inquedanza do sector polas últimas decisións do Goberno central en materia residencial.

Durante a xuntanza, na que tamén participou a directora xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, Encarna Rivas, a decana trasladoulle á conselleira a inquedanza dos arquitectos galegos e doutros colectivos cunha relación directa co sector inmobiliario e a vivenda ante as repercusións que podería acarrerar a aplicación do real decreto de 31 de marzo polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19.

Neste sentido, Xunta e COAG coincidiron en subliñar que non se pode modificar o contido do Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 de forma unilateral e sen escoitar a comunidades e sectores implicados, e por iso manifestaron a súa oposición a que o Goberno utilice e desvíe fondos xa asignados e na súa maior parte comprometidos, a financiar agora unha nova orde axudas dirixida aos mesmos colectivos vulnerables que se benefician das axudas previstas no devandito plan.

A modo de exemplo sobre as posibles consecuencias desta decisión, lembraron que grazas ás subvencións do Plan de Vivenda en Galicia xéranse cada ano preto de 3.000 postos de traballo. Por iso, a conselleira de Medio Ambiente trasladoulle unha mensaxe de tranquilidade e subliñou que a Xunta ten intención de seguir destinando os preto de 42 millóns de euros que ten asignados a comunidade neste plan para os anos 2020 e 2021 ás axudas e aos programas que xa están en marcha e publicados nestes momentos, porque “hai uns dereitos adquiridos”.

Enlace á web da Xunta.


Xunta y arquitectos se oponen a la modificación unilateral del plan estatal de vivienda, que genera 3.000 empleos en Galicia

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, mantuvo una videoconferencia con la decana del Colegio de Arquitectos de Galicia, Elena Ampudia, quien le trasladó la inquietud del sector por las últimas decisiones del Gobierno central en materia residencial.

Durante la reunión, en la que también participó la directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarna Rivas, la decana le trasladó a la conselleira la inquietud de los arquitectos gallegos y de otros colectivos con una relación directa con el sector inmobiliario y la vivienda ante las repercusiones que podría acarrerar la aplicación del real decreto de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

En este sentido, Xunta y COAG coincidieron en subrayar que no se puede modificar el contenido del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 de forma unilateral y sin escuchar a comunidades y sectores implicados, y por eso manifestaron su oposición a que el Gobierno utilice y desvíe fondos ya asignados y en su mayor parte comprometidos, a financiar ahora una nueva orden ayudas dirigida a los mismos colectivos vulnerables que se benefician de las ayudas previstas en dicho plan.

A modo de ejemplo sobre las posibles consecuencias de esta decisión, recordaron que gracias a las subvenciones del Plan de Vivienda en Galicia se generan cada año cerca de 3.000 puestos de trabajo. Por eso, la conselleira de Medio Ambiente le trasladó un mensaje de tranquilidad y subrayó que la Xunta tiene intención de seguir destinando los cerca de 42 millones de euros que tiene asignados la comunidad en este plan para los años 2020 y 2021 a las ayudas y a los programas que ya están en marcha y publicados en estos momentos, porque “hay unos derechos adquiridos”.

Enlace a la web de la Xunta.

Compartir