Universidade da Coruña – Convocatoria contratación laboral PDI

13 Ago 2021

A Universidade da Coruña anuncia a Convocatoria de concurso polo procedemento de urxencia para a contratación laboral de persoal docente.

As prazas convocadas son as seguintes:

 • Ref. Num Praza: 21/1019.
  Número de prazas: 1.
  Categoría: Asociado/a
  Dedicación: Parcial P05
  Área: Mecánica do Medios Continuos e Teoría de estrutura.
  Departamento: Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas.
  Centro: Escola Técnica Superior de Arquitectura.
  Docencia: 630G02019 Estruturas 1, 630G02008 Física para a Arquitectura 1, 630G02013 Física para a Arquitectura 2.
  Titulación esixida: Diplomado/a, Arquitecto/a Técnico/a, Enxeñeiro/a Técnico/a, Licenciado/a, Arquitecto/a, Enxeñeiro/a ou Graduado/a.
  Observacións: Renuncia.
 • Ref. Num Praza: 21/1018
  Número de prazas: 1.
  Categoría: Contratado/a interino/a de substitución.
  Dedicación: Parcial P06.
  Área: Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación.
  Departamento: Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación.
  Centro: Facultade de Ciencias da Educación.
  Docencia: 437612 Inserción e Orientación Laboral, 652G03021 Orientación Ocupacional, 437E216 Proxectos de Innovación e Investigación Educativa en Formación Profesional e Orientación.
  Titulación esixida: Licenciado/a, Arquitecto/a, Enxeñeiro/a ou Graduado/a.
  Observacións: Baixa por enfermidade.
 • Ref. Num Praza: 21/1017.
  Número de prazas: 1.
  Categoría: Contratado/a interino/a de substitución.
  Dedicación: Parcial P06.
  Área: Métodos Cuantitativos para a Economía e a Empresa.
  Departamento: Economía.
  Centro: Facultade de Economía e Empresa.
  Docencia: 611G02010 Matemáticas II, 611G01010 Matemáticas II, 650G01004 Matemáticas I.
  Titulación esixida: Licenciado/a, Arquitecto/a, Enxeñeiro/a ou Graduado/a.
  Observacións: Renuncia e baixa.

Prazo de presentación: 5 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no taboleiro electrónico oficial desta Universidade (publicado o 12/08/2021).

Máis información.

Compartir