Últimas prazas para o curso online «DB HS-6. Protección Contra o radón»

19 Jun 2020

Últimas prazas para o curso on line «DB HS-6. Protección contra o Radón».

A recente modificación do Código Técnico da Edificación aprobada en decembro de 2019 incorpora a sección 6 do documento básico de salubridade DB-HS6: protección contra o radón, que ten por obxecto regular os mecanismos de protección contra concentracións excesivas na edificación, situación que en Galicia ten especial incidencia.

Este curso ten como obxectivo analizar, dende un punto de vista práctico, a esixencia básica DB HS-6 e os seus fundamentos, así como as estratexias de actuación tanto en obra nova como en edificacións existentes. Para isto, analizaranse exemplos reais de actuacións de remediación ante concentracións excesivas de gas radón, os mecanismos e estratexias adoitadas e os seus resultados.

prezos: 20€ colexiados suscritos | 30€ colexiados | 60€ ordinaria

aforo limitado

[+ información, programa e matrícula]

Para calquera pregunta ao respecto podes dirixirte, ben a formacion@colexiodearquitectos.org, ou ben a través da plataforma de consultas del Panel de Servicios.

………..

Últimas plazas para el curso on line «DB HS-6. Protección contra el Radón».

La reciente modificación del Código Técnico de la Edificación aprobada en diciembre de 2019 incorpora la sección 6 del documento básico de salubridad DB-HS6: protección contra el radón, que tiene por objeto regular los mecanismos de protección contra concentraciones excesivas en la edificación, situación que en Galicia tiene especial incidencia.

Este curso tiene como objetivo analizar, desde un punto de vista práctico, la exigencia básica DB HS-6 y sus fundamentos, así como las estrategias de actuación tanto en obra nueva como en edificaciones existentes. Para ello, se analizarán ejemplos reales de actuaciones de remediación ante concentraciones excesivas de gas radón, los mecanismos y estrategias adoptadas y sus resultados.

precios: 20€ colegiados suscritos | 30€ colegiados | 60€ ordinaria

aforo limitado

[+ información, programa y matrícula]

Para cualquier pregunta al respecto puedes dirigirte, bien a formacion@colexiodearquitectos.org, o bien a través de la plataforma de consultas del Panel de Servicios.

Compartir