Modificación da orde do día e documentación para a Xunta Xeral ordinaria do 18 de decembro

7 Dic 2018

Tal e como se anuncia na Circular 25 2018, a Xunta de Goberno acordou a aprobación da documentación dos asuntos a tratar e A modificación da orde do día da Xunta Xeral ordinaria a celebrar o 18 de decembro.

Lémbrase que toda a información relativa aos asuntos a tratar na mesma, está dispoñible no apartado do panel de servizos da web colexial sobre as Xuntas Xerais no seguinte ENLACE.


Modificación de orden del día y documentación para la Junta General ordinaria del 18 de diciembre

Tal y como se anuncia en la Circular 25 2018, la Junta de Gobierno acordó la aprobación de la documentación de los asuntos a tratar y la modificación del orden del día de la Junta General ordinaria a celebrar el 18 de diciembre.

Se recuerda que toda la información relativa a los asuntos a tratar en la misma, está disponible en el apartado del panel de servicios de la web colegial sobre las Juntas Generales en el siguiente ENLACE.

Compartir