Novo Xeoportal do Concello de Santiago de Compostela

2 Nov 2017

O Concello de Santiago ten dispoñible, a través da páxina web municipal, o novo Xeoportal do Concello de Santiago, unha ferramenta que fai accesible para toda a cidadanía a información xeográfica relativa ao municipio.
A través do xeoportal, institucións, profesionais e cidadanía en xeral poderán visualizar cartografía actual e mapas antigos dende o ano 1783, Ortofotografía de distintos anos, catastro, redes de servizos e outras capas temáticas de información xeográfica.

No que atinxe ó Planeamento urbanístico pódese consultar todo o planeamento refundido de Santiago, e coñecer en detalle a cualificación urbanística dunha finca determinada, cal é a administración titular dun viario ou cal é a área de influencia de cada colexio da cidade.

O visor xeral permite acceder a un mapa base do Concello de Santiago, no que se poden activar distintas capas de información. Entre as súas utilidades máis salientables figura un xeolocalizador que foi elaborado polo propio Concello, e que polo tanto ofrece información máis exacta sobre o municipio que outros buscadores dispoñibles en internet.

ENLACE AO XEOPORTAL


Nuevo Geoportal del Ayuntamiento de Santiago de Compostela

El Ayuntamiento de Santiago tiene disponible, a través de la página web municipal, el nuevo Geoportal del Ayuntamiento de Santiago, una herramienta que hace accesible para toda la ciudadanía la información geográfica relativa al municipio.

A través del geoportal, instituciones, profesionales y ciudadanía en general podrán visualizar cartografía actual y mapas antiguos desde el año 1783, Ortofotografía de distintos años, catastro, redes de servicios y otras capas temáticas de información geográfica.

En lo que respecta al Planeamiento urbanístico se puede consultar todo el planeamiento refundido de Santiago, y conocer en detalle la calificación urbanística de una finca determinada, cuál es la administración titular de una via o cuál es el área de influencia de cada colegio de la ciudad.

El visor general permite acceder a un mapa base del Ayuntamiento de Santiago, en el que se pueden activar distintas capas de información. Entre sus utilidades más salientables figura un geolocalizador que fue elaborado por el propio Ayuntamiento, y que por lo tanto ofrece información más exacta sobre el municipio que otros buscadores disponibles en internet.

ENLACE AL GEOPORTAL

Compartir