III Congreso APLU. Disciplina Urbanística: unha perspectiva global

5 May 2017

Neste Congreso daranse cita compañeiros e compañeiras de diversos ámbitos (persoal ao servizo das distintas Administracións Públicas, Universidades, xuristas, profesionais do ámbito da arquitectura e enxeñerías, e interesados en xeral) para abordar cuestións de importancia e actualidade como a protección da costa, a disponibilidade de recursos hídricos, o crecemento sostible, a aplicación das novidades lexislativas en materia de procedemento administrativo, e, en definitiva, valorar a implantación de medidas para superar a insdisciplina urbanística. Temas que consideramos de interese en calquera punto da xeografía española, tanto polo seu contido como pola súa evidente actualidade.

O III Congreso “Disciplina Urbanística: unha perspectiva global”, se desenvolverá no Palacio de Congresos e Exposicións de Santiago de Compostela os días 15 e 16 de xuño de 2017, no cal participarán expertos de recoñecido prestixio.

Para máis información pode dirixirse ao enderezo de correo electrónico congreso.aplu@xunta.gal ou ao teléfono 981 544 325.

As prazas están limitadas ao aforo do local.

A matrícula é gratuíta. O prazo para inscribirse estará aberto dende o día 21 de abril ata as 15 horas do día 13 de xuño de 2017 e debe realizarse no seguinte enlace:

Formulario de inscripción

Programa do III Congreso APLU «Disciplina Urbanística: Unha Perspectiva Global»

Normas para a presentación de comunicacións

RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2017 pola que se convoca o III congreso da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística denominado Disciplina urbanística: unha perspectiva global


En este Congreso se darán cita compañeros y compañeras de diversos ámbitos (personal al servicio de las distintas Administraciones Públicas, Universidades, juristas, profesionales del ámbito de la arquitectura e ingenierías, e interesados en general) para abordar cuestiones de importancia y actualidad como la protección de la costa, la disponibilidad de recursos hídricos, el crecimiento sostenible, la aplicación de las novedades legislativas en materia de procedimiento administrativo, y, en definitiva, valorar la implantación de medidas para superar la insdisciplina urbanística. Temas que consideramos de interés en cualquier punto de la geografía española, tanto por su contenido como por su evidente actualidad.

El III Congreso “Disciplina Urbanística: una perspectiva global”, se desarrollará en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Santiago de Compostela los días 15 y 16 de junio de 2017, en el cual participarán expertos de reconocido prestigio.

Para más información puede dirigirse a la dirección de correo electrónico congreso.aplu@xunta.gal o al teléfono 981 544 325.

Las plazas están limitadas al aforo del local.

La matrícula es gratuita. El plazo para inscribirse estará abierto desde el día 21 de abril hasta las 15 horas del día 13 de junio de 2017 y debe realizarse en el siguiente enlace:

Formulario de inscripción

Programa del III Congreso APLU «Disciplina Urbanística: Una Perspectiva Global»

Normas para la presentación de comunicaciones

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2017 por la que se convoca el III congreso de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística denominado Disciplina urbanística: una perspectiva global

Compartir