Publicación «Accesibilidad en edificios existentes. Criterios de intervención»

3 Jun 2019

Elaborada pola Fundación ONCE, trátase dunha guía para axudar ás comunidades de veciños de edificios de vivendas a que estos sexan máis accesibles.

Pode consultarse neste ENLACE.


Publicación «Accesibilidad en edificios existentes. Criterios de intervención»

Elaborada por la Fundación ONCE, se trata de una guía para ayudar a las comunidades de vecinos de edificios de viviendas a que estos sean más accesibles.

Puede consultarse en este ENLACE.

Compartir