Normativa e acordos de interese publicados no D.O. de Galicia, B.O.E, D.O.CC.EE, e nos catro BOP´S provinciais no mes de setembro do 2017

2 Oct 2017

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de setembro de 2017.

Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.


Normativa y acuerdos de interés publicados en el D.O. de Galicia, B.O.E., D.O.CC.EE., y en los cuatro BOP´s provinciales en el mes de septiembre de 2017

Publicado en la zona de normativa el listado de la Normativa de interés del mes de septiembre de 2017.

Dicho listado, estará disponible permanentemente en el apartado de la “Normativa Técnica”, a su lado izquierdo, y en los “documentos de apoyo” de la web colegial.

Compartir