Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de xuño de 2020

30 Jun 2020

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de xuño de 2020. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.

Normativa y acuerdos de interés publicados en el mes de junio de 2020

Publicado en la zona de normativa el listado de la Normativa de interés del mes de junio de 2020. Dicho listado, estará disponible permanentemente en el apartado de la “Normativa Técnica”, a su lado izquierdo, y en los “documentos de apoyo” de la web colegial.

Compartir