Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de decembro de 2018

9 Ene 2019

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de decembro de 2018. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.

Normativa y acuerdos de interés publicados en boletines en el mes de diciembre de 2018

Publicado en la zona de normativa el listado de la Normativa de interés del mes de diciembre de 2018. Dicho listado, estará disponible permanentemente en el apartado de la “Normativa Técnica”, a su lado izquierdo, y en los “documentos de apoyo” de la web colegial.

Compartir