Normativa e acordos de interese publicados en boletíns na primeira quincena do mes de xuño de 2021

16 Jun 2021

Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese da primeira quincena do mes de xuño de 2021. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.

Normativa y acuerdos de interés publicados en la primera quincena del mes de junio de 2021

Publicado en la zona de normativa el listado de la Normativa de interés de la primera quincena del mes de junio de 2021. Dicho listado, estará disponible permanentemente en el apartado de la “Normativa Técnica”, a su lado izquierdo, y en los “documentos de apoyo” de la web colegial.

Compartir