GAS RADÓN. Guía de recomendacións de mitigación en vivendas existentes

22 Mar 2019

A Xunta de Galicia publicou recentemente unha guía de recomendacións para evitar os efectos do gas radón en vivendas xa existentes, ofrecendo información detallada sobre as solucións que se poden adoptar en cada tipo de inmoble.

Elaborada polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), contén información para que os usuarios podan comprobar si unha vivenda está en situación de risgo de contaminación por gas radón.

ENLACE


GAS RADÓN. Guía de recomendaciones de mitigación en viviendas existentes

La Xunta de Galicia publicó recientemente una guía de recomendaciones para evitar los efectos del gas radón en viviendas ya existentes, ofreciendo información detallada sobre las soluciones que se pueden adoptar en cada tipo de inmueble.

Elaborada por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), contiene información para que los usuarios puedan comprobar si una vivienda está en situación de riesgo de contaminación por gas radón.

ENLACE

Compartir