Certificación enerxética. Novas aplicacións recoñecidas.

11 Jul 2018

Xullo 2018: xa están dispoñibles na web do Ministerio as novas aplicacións recoñecidas para certificación enerxética. Dúas son xerais, equivalestes á HULC, e outra é un complemento do CE3X para certos edificios novos. O cadro de aplicacións dispoñibles queda como segue:

……….

Julio 2018: ya están disponibles en la web del Ministerio las nuevas aplicaciones reconocidas para certificación energética. Dos son generales, equivalentes a la HULC, y otra es un complemento del CE3X para ciertos edificios nuevos. El cuadro de aplicaciones disponibles queda como sigue:

Aplicaciones reconocidas para la Certificación Energética de Edificios (Julio 2018)

1. Procedimientos generales

HULC: edificios Nuevos y edificios Existentes

Edificios de viviendas unifamiliares
Edificios de viviendas en bloque
Viviendas individuales pertenecientes a edificios en bloque
Edificios terciarios

CYPETHERM HE Plus: edificios Nuevos y edificios Existentes *NUEVO

Edificios de viviendas unifamiliares
Edificios de viviendas en bloque
Viviendas individuales pertenecientes a edificios en bloque
Edificios terciarios

SG SAVE: edificios Nuevos y edificios Existentes *NUEVO

Edificios de viviendas unifamiliares
Edificios de viviendas en bloque
Viviendas individuales pertenecientes a edificios en bloque
Edificios terciarios

2. Procedimientos simplificados

CERMA: edificios Nuevos y edificios Existentes

Edificios de viviendas unifamiliares
Edificios de viviendas en bloque
Viviendas individuales pertenecientes a edificios en bloque

CE3X + Complemento para edificaciones nuevas: edificios Nuevos *NUEVO

Edificios residenciales
Edificios pequeño y mediano terciarios (según se definen en el programa CE3X)

CE3X: edificios Existentes

Edificios de viviendas unifamiliares
Edificios de viviendas en bloque
Viviendas individuales pertenecientes a edificios en bloque
Edificios terciarios

CE3: edificios Existentes

Edificios de viviendas unifamiliares
Edificios de viviendas en bloque
Viviendas individuales pertenecientes a edificios en bloque
Edificios terciarios

Más información y descargas en la web del Ministerio

Compartir