Aprobación da Lei de Ordenación do Territorio de Galicia

14 Ene 2021

No DOG nº 8, de 14 de xaneiro, aparece publicada a Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia, co obxecto de establecer os principios obxectivos e os criterios básicos e regular os instrumentos necesarios para a articulación da política territorial e a ordenación do espazo físico na Comunidade Autónoma de Galicia.

Enlace ao DOG.


Aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio de Galicia

En el DOG nº 8, de 14 de enero, aparece publicada la Ley 1/2021, do 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia, con el objeto de establecer los principios objetivos y los criterios básicos y regular los instrumentos necesarios para la articulación de la política territorial y la ordenación del espacio físico en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Enlace al DOG.

Compartir