Actualización das Fichas Informativas en Utilidades COAG. 2ª fase Accesibilidade en Galicia e DB SUA

1 Oct 2019

Seguindo o plan de actualización periódico, aqueles colexiados con alta no servizo de utilidades técnicas (S.3.1), teñen acceso desde hoxe no apartado V. FICHAS INFORMATIVAS da área técnica da web colexial no apartado de UTILIDADES, á actualización de CATRO fichas relativas á normativa de ACCESIBILIDADE EN GALICIA e  DB  SUA do  CTE

Puxéronse ao día, estando dispoñibles tanto en galego como en castelán. Seguindo o proceso de actualización en marcha, en breve e por fases, tras o correspondente aviso, publicaremos o resto das máis de 28 FICHAS INFORMATIVAS restantes, relativas ao resto dos  DBs do  CTE, instalacións, así como de servidumes e límites de dominio público. Incorpórase tamén a portada, contraportada, créditos e índice provisional do traballo.


Actualización de las Fichas Informativas en Utilidades COAG. 2ª fase Accesibilidad en GAlicia y DB SUA

Siguiendo el plan de actualización periódico, aquellos colegiados con alta en el servicio de utilidades técnicas (S.3.1), tienen acceso desde hoy en el apartado V. FICHAS INFORMATIVAS del área técnica de la web colegial en el apartado de UTILIDADES, a la actualización de CUATRO fichas relativas a la normativa de ACCESIBILIDAD EN GALICIA y DB SUA del CTE.

Se han puesto al día, estando disponibles tanto en gallego como en castellano. Siguiendo el proceso de actualización en marcha, en breve y por fases, tras el correspondiente aviso, publicaremos el resto de las más de 28 FICHAS INFORMATIVAS restantes, relativas al resto de los DBs del CTE, instalaciones, así como de servidumbres y límites de dominio público. Se incorpora también la portada, contraportada, créditos e índice provisional del trabajo.

 

Compartir