Actualización Comentarios e Documentos Apoio CTE

5 Ene 2018

O 26.12.2017 actualizáronse os comentarios do DB-SI, do DB-SUA e do DB-HS, así como o Documento de apoio DA DB-SUA/2. Os documentos están dispoñibles na web do CTE.

……….

El 26.12.2017 se actualizaron los comentarios del DB-SI, del DB-SUA y del DB-HS, así como el Documento de apoyo DA DB-SUA/2. Los documentos están disponibles en la web del CTE.

Compartir