Guía de tramitación

Nota: os contidos desta páxina foron substituídos polos que figuran na páxina da área técnica [+ enlace]

Nota: los contenidos de esta página fueron sustitudos por los que figuran en la página del área técnica [+ enlace]

Tramitación de traballos profesionais

Guía de tramitación

Tramitación telemática, COAGEstudio: alta, recursos e axuda

Tramitación online web

Outras tramitacións

  • Retirada ou consulta de documentación do arquivo, formulario de solicitude: es | gl

Máis información, consultas e reclamacións

(*) notas:
1. Antes de proceder á instalación, é necesario descomprimir o contenido do archivo .zip a una carpeta do seu disco duro.
2. Para Windows XP, COAG Estudio require ter instalado previamente o Service Pack 3 do sistema operativo.
3. Se utilizas o antivirus «Avast«, podes experimentar incidencias no funcionamento de COAGEstudio. Isto débese ao comportamento do antivirus na súa última actualización. Esta guía describe como establecer unha exclusión para COAGEstudio no «Avast».