Curso | Normas de habitabilidade de vivendas. As NHV e a rehabilitación

28 Nov 2018

Vigo, 21 de decembro 

O obxectivo deste curso é que os alumnos adquiran unha visión xeral dos principais aspectos, ferramentas e regulación aplicable nas intervencións de rehabilitación de edificacións existentes. Para iso, analizarnase as NHV mediante una revisión crítica que aclare os erros de aplicación máis frecuentes desde un enfoque práctico, así a súa compatibilidade coa protección do patrimonio a través dos criterios de excepcionalidade.

Ademáis, analizarase a filosofía e obxectivos da próxima Lei de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación urbana de Galicia que inclúe, entre outras, a regulación dos informes de avaliación de edificios, as actuacións en inmobles afectados por determinacións de protección cultural, e os instrumentos para incentivar a rehabilitación e rexeneración urbana.

Máis información e inscrición no seguinte enlace:

……….

Vigo, 21 de diciembre 

El objetivo de este curso es que los alumnos adquieran una visión general acerca de los principales aspectos, herramientas y regulación aplicable en las intervenciones de rehabiltación de edificaciones existentes. Para ello, se analizarán las NHV mediante una revisión crítica que aclare los errores de aplicación más frecuentes desde un enfoque práctico, así como su compatibilidad con la protección del patrimonio a través de los criterios de excepcionalidad.

Además, se analizará  la filosofía y objetivos de la próxima Ley de Rehabilitación y de Regeneración y Renovación urbana de Galicia que incluye, entre otras, la regulación de los informes de evaluación de edificios, las actuaciones en inmuebles afectados por determinaciones de protección cultural, y los instrumentos para incentivar la rehabilitación y regeneración urbana.

Más información e inscripción en el siguiente enlace:

Compartir