curso | Aproximación á metodoloxía BIM para arquitectos. Aberta matrícula 2ª edición.

27 Nov 2018

Duración total: 45 horas | prezo matrícula colexiados: 20 euros

Co obxectivo de poder dar cobertura á elevada demanda, e esgotadas as prazas inicialmente dispoñibles, vimos de habilitar esta segunda edición, que terá lugar nas mesmas datas que a primeira, e da que xa está aberto o prazo de matrícula. 

O pasado mes de outubro, o Ministerio de Fomento e o CSCAE subscribiron un convenio cuxa finalidade é impulsar o desenvolvemento de actividades dirixidas a facilitar a formación e coñecementos prácticos en materia de metodoloxía BIM aplicada á contratación e licitación de obra pública. Os obxectivos deste convenio materializaranse nunha serie de cursos orientados á formación dos arquitectos nesta materia que estarán subvencionados polo Ministerio.

En base a esta subvención, los Colexios de Arquitectos de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla e León Este, Ceuta, Galicia, Melilla, La Rioja, León e Vasco-Navarro organizan conjuntamente este curso, cuxo importe de matrícula para colexiados é de 20 euros. O prazo de matrícula permanecerá aberto desde o luns 26 de novembro ata o mércores 5 de decembro, ou ata esgotar as prazas dispoñibles.

A través deste curso, o arquitecto poderá coñecer as ferramentas dixitais para a elaboración do proxecto arquitectónico nunha contorna BIM desde a xeración do anteproxecto, proxecto básico e até a elaboración do proxecto de execución. Este curso exponse como unha axuda ao arquitecto para que a transición desde unha contorna CAD a unha contorna baseada en procesos BIM leve a cabo con éxito, o que lle permitirá participar de forma efectiva nas licitacións públicas do sector da edificación. Para iso, debe coñecer as posibilidades, calidades e potencia dos procesos BIM no sector da edificación e tomar contacto coas ferramentas dixitais dispoñibles no mercado.

Máis información e inscrición AQUÍ

……….

Duración total: 45 horas | precio matrícula colegiados: 20 euros

El pasado mes de octubre, el Ministerio de Fomento y el CSCAE suscribieron un convenio cuya finalidad es impulsar el desarrollo de actividades dirigidas a facilitar la formación y conocimientos prácticos en materia de metodología BIM aplicada a la contratación y licitación de obra pública. Los objetivos de este convenio se materializarán en una serie de cursos orientados a la formación de los arquitectos en esta materia que estarán subvencionados por el Ministerio.

En base la esta subvención, los Colegios de Arquitectos de Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León Este, Ceuta, Galicia, Melilla, La Rioja, León y Vasco-Navarro organizan conjuntamente este curso, cuyo importe de matrícula para colegiados es de 20 euros. El plazo de matrícula permanecerá abierto desde el lunes 26 de noviembre hasta el miércoles 5 de diciembre, o hasta agotar las plazas disponibles.

A través de este curso, el arquitecto podrá conocer las herramientas digitales para la elaboración del proyecto arquitectónico en un entorno BIM desde la generación del anteproyecto, proyecto básico y hasta la elaboración del proyecto de ejecución. Este curso se exponen cómo una ayuda al arquitecto para que la transición desde un entorno CAD la un entorno basado en procesos BIM leve a cabo con éxito, lo que le permitirá participar de forma efectiva en las licitaciones públicas del sector de la edificación. Para eso, debe conocer las posibilidades, calidades y potencia de los procesos BIM en el sector de la edificación y tomar contacto con las herramientas digitales disponibles en el mercado.

Más información e inscripción AQUÍ

Compartir