Respostas a consultas remitidas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

29 Abr 2020

Recibíronse desde a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, notas aclaratorias relativas ás licenzas de primeira ocupación e referentes a trámites urbanísticos nos concellos de Galicia. Tentase dar resposta ás preguntas e inquedanzas que están a dirixir á Xunta de Galicia no referente á concesión de licenzas e diferentes trámites urbanísticos nos concellos da nosa Comunidade Autónoma.

Están dispoñibles para os colexiados nos seguintes enlaces:

Consulta sobre Proxectos de urbanización

Nota sobre licenzas de primeira ocupación.

 


Consultas remitidas por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

Se recibieron desde la consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, dos notas aclaratorias relativas a las licencias de primera ocupación y referentes a trámites urbanísticos en los ayuntamientos de Galicia. Se intenta dar respuesta a las preguntas e inquitudes que se están dirigiendo a la Xunta de Galicia en lo referente a la concesión de licencias y diferentes trámites urbanísticos en los ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma.

Están disponibles para los colegiados en los siguientes enlaces:

Consulta sobre Proxectos de urbanización

Nota sobre licenzas de primeira ocupación.

 

Compartir