Praza de arquitecto/a no Concello de Santiago [OFERTA PECHADA]

22 Mar 2018

No BOP-A Coruña de 22 de marzo aparece o anuncio das Bases específicas para a provisión, polo sistema de oposición libre, dunha praza de arquitecto/a no Concello de Santiago.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar dende o seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Compartir