Oferta de emprego [OFERTA PECHADA]

19 Sep 2018

GESVALT sociedade de tasación, homologada polo Banco de España, selecciona Arquitecto tasador externo para a provincia da Coruña zona SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Funcións específicas:

-Realización de informes de valoración e tasacións

 Destreza, habilidade e competencias necesarias:

-Axilidade na xestión e realización dos informes de valoración. Coñecemento da finalidade, estructura e elementos que integran unha tasación. Xestión da documentación requerida nos informes. Precisa capacidade de desplazamento dentro da zona asignada e eventualmente nas zonas periféricas.

 Valorase:

-Manexo da ferramenta TASA de Borsan

-Experiencia anterior en tasacions

-Flexibilidade, capacidad de comunicación

-Compromiso cos prazos de entrega

 Contrato: Freelance

 Interesados enviar CV: oferta.cv@gesvalt.es    Ref: URB-  SANTIAGO DE COMPOSTELA


GESVALT SOCIEDAD DE TASACIÓN, homologada por el Banco de España, con Delegación en Vigo, selecciona Arquitecto tasador externo para provincia de A Coruña zona SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Funciones específicas:

-Realización de informes de valoración y tasaciones

 Destreza, habilidad o competencias necesarias:

-Agilidad en la gestión y realización de los informes de valoración. Conocimiento de la finalidad, estructura y elementos que integran una tasación. Gestión de la documentación requerida en los informes. Se precisa

capacidad de desplazamiento dentro de su zona asignada y eventualmente en las zonas periféricas.

 Valorable:

-Manejo de la herramienta TASA de Borsan

-Experiencia anterior en tasaciones

-Flexibilidad, capacidad de comunicación

-Compromiso con los plazos de entrega

 Contrato: Freelance

 Interesados enviar CV: oferta.cv@gesvalt.es    Ref: URB-  SANTIAGO DE COMPOSTELA

Compartir