Oferta de emprego [OFERTA PECHADA]

11 Jul 2018

Entidade Nacional de Acreditación – ENAC – selecciona técnico experto en control urbanístico de actividades. Accesibilidad. Como colaborador externo. 

  • Os candidatos deben ser titulados superiores  cunha experiencia laboral de polo menos cinco anos en temas relacionados coa nosa demanda
  • O traballo a desenvolver consistiría en colaborar con ENAC como experto técnico na realización de auditorías, puntualmente.  (Actividade totalmente compatible co desenvolvemento do seu traballo habitual). Sendo esta unha colaboración remunerada.
  • Unha vez seleccionado o CV dun candidato ENAC encárgase da súa formación tanto na norma de referencia como en técnicas de auditorías.
  • os interesados deben enviar o seu CV no seguinte enlace: https://enac.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?ide_orixe=web corporativa
  • máis detalles aquí: ENAC

Compartir