Oferta de emprego [OFERTA PECHADA]

25 Jun 2018

Consultora de arquitectura e urbanismo de Lugo, selecciona arquitecto/a menor de 30 anos para bolsa de traballo FUAC o FEUGA.

Valorarase coñecementos de programas SIX e de representación 3D [preferiblemente REVIT]

O bolseiro participará en actividades vencelladas con proxectos e concursos.

Interesados: enviar CV e dossier de traballos realizados a xtna@monsaurbanismo.com

Compartir