Oferta de emprego

30 Jun 2017

(data de publicación: 30.06.2017)

KRATA S.A. Sociedade de Tasación de ámbito nacional (rexistrada no Banco de España)  na súa Delegación Noroeste está a ampliar a súa rede de técnicos colaboradores externos- Arquitectos e Arquitectos Técnicos- para todas as  provincias de Galicia.

POSTO:  Tasadores externos para todas as provincias de Galicia.

PERFIL: Arquitecto ou Arquitecto Técnico
– Dispoñibilidade para realizar tasaciones nas zonas solicitadas.
– Compromiso de cumprimento de prazos e calidade de informes.
– Coñecementos do programa de valoracións TASA.
– Experiencia na realización de valoracións para Sociedades de Tasación rexistradas no Banco de España e na valoración de diferentes tipoloxías de inmobles: chans, promocións, edificios, vivendas?

Os interesados poden enviarnos o seu C.V. ao e-mail: noroeste@krata.com
Persoa de contacto: María Delgado Juega


KRATA S.A. Sociedad de Tasación de ámbito nacional (registrada en el Banco de España) en su Delegación Noroeste está ampliando su red de técnicos colaboradores externos -Arquitectos y Arquitectos Técnicos- para todas las provincias de Galicia. 

PUESTO: Tasadores externos para todas las provincias de Galicia.

PERFIL: Arquitecto o Arquitecto Técnico

– Disponibilidad para realizar tasaciones en las zonas solicitadas.

– Compromiso de cumplimiento de plazos y calidad de informes.

– Conocimientos del programa de valoraciones TASA.

– Experiencia en la realización de valoraciones para Sociedades de Tasación registradas en el Banco de España y en la valoración de diferentes tipologías de inmuebles: suelos, promociones, edificios, viviendas…

Los interesados pueden enviarnos su C.V. al e-mail: noroeste@krata.com 

Persona de contacto: María Delgado Juega

Compartir