Oferta de emprego

20 Ene 2020

Empresa con sede en A Coruña selecciona arquitecto/a para Project manager de construcción retail.

Requisitos: – Experiencia en elaboración de proxectos e dirección de obra (mínimo 3-5 anos)
– Dominio AutoCAD, Presto e dominio do paquete Office – Capacidade de organización, dinamismo e resolución. – Dispoñibilidade para viaxar. – Residencia na Coruña – Experiencia previa en construción Retail -Experiencia na xestión económica de proxectos como Project manager. – Coñecemento de prezos de mercado dos distintos elementos principais dun proxecto. – Coñecementos en materia de urbanismo: proxectos de urbanización, estudos de detalle, plans parciais. – Coñecementos metodoloxía de traballo e ferramentas BIM.

Ofrécese contrato asalariado indefinido.

Interesados: enviar C.V. actualizado a seleccion@valoraconsultores.com


Requisitos: Experiencia en elaboración de proyectos y dirección de obra (mínimo 3-5 años) • Dominio AutoCAD, Presto y Dominio del paquete Office • Capacidad de organización, dinamismo y resolución
• Disponibilidad para viajar. • Residencia en La Coruña Experiencia previa en construcción Retail
• Experiencia previa en construcción Retail • Experiencia en la Gestión económica de proyectos como Project manager. • Conocimiento de precios de mercado de los distintos elementos principales de un proyecto. • Conocimientos en materia de urbanismo: proyectos de urbanización, estudios de detalle, planes parciales. • Conocimientos metodología de trabajo y herramientas BIM.

Se ofrece contrato asalariado indefinido.

Interesados: enviar C.V. actualizado a seleccion@valoraconsultores.com

Compartir