Oferta de emprego

31 Jul 2019

Empresa de Pontevedra selecciona arquitecto/a para cubrir o posto de Project Manager para importantes proxectos principalmente no sector hoteleiro. 

Seleccionamos un/a Project Manager para unha empresa referente mundial en contract: xestionan todo o proceso de interiorismo, desde a análise técnica, fabricación e instalación de mobiliario até a realización do proxecto, chave en man.

Requisitos do posto de traballo e a súa zona de desenvolvemento:

Experiencia de mínimo 5 anos como Project Manager realizando a xestión integral de proxectos con grandes presupostos (>1MM).

Dispoñibilidade xeográfica para traballar en Pontevedra, Galicia.

Inglés valorable.

Tipo de contrato que se ofrece. Indefinido

Dirección de envío da documentación a remitir polos aspirantes.  hbueno@euromanager.es


Empresa de Pontevedra selecciona arquitecto/a para cubrir el puesto de Project Manager para importantes proyectos principalmente en el  sector hotelero. 

Seleccionamos un/a  Project Manager para una empresa referente mundial en contract: gestionan todo el proceso de interiorismo, desde el análisis técnico, fabricación e instalación de mobiliario hasta la realización del proyecto llave en mano.

Requisitos del puesto de trabajo y su zona de desarrollo.

Experiencia de mínimo 5 años como Project Manager realizando la gestión integral de proyectos con grandes presupuestos (>1MM€).

Disponibilidad geográfica para trabajar en Pontevedra, Galicia.

Inglés valorable.

Tipo de contrato que se ofrece. Indefinido

Dirección de envío de la documentación a remitir polos aspirantes.  hbueno@euromanager.es

Compartir