Oferta de emprego

10 May 2019

Applus+ empresa do sector da inspección, ensaios e certificación, selecciona arquitecto/a como coordinador de seguridade e saúde para Lugo.

Funcións: – Coordinar a aplicación dos principios xerais da prevención e seguridade e todas as súas funcións relacionadas.

Contrato: contrato laboral por obra ou servicio con salario a negociar

Interesados/as: Enviar C.V. o correo electrónico (daniel.castro.g@e.applus.com). A/a, Daniel. Tamén podrán contactar con nos vía telefónica (910 900 922)

prazo de caducidade da oferta: dous meses dende a súa publicación.


Applus+ empresa del sector de la inspección, ensayos y certificación, selecciona arquitecto/a como coordinador de seguridad y salud para Lugo

Funciones: – Coordinar la aplicación de los principios generales de la prevención y seguridad y todas sus funciones relacionadas.

Contrato: contrato laboral por obra o servicio con salario a negociar

Interesados/as: Enviar C.V. al correo electrónico (daniel.castro.g@e.applus.com). A/a, Daniel. También podrán contactar con nosotros vía telefónica (910 900 922)

plazo de caducidad de la oferta, dos meses desde su publicación

Compartir