Oferta de emprego

13 Dic 2018

INTITUTO DE VALORACIONES, sociedade de tasación homologada polo Banco de España, selecciona Arquitectos e outros técnicos para incorporar á súa rede de colaboradores en Galicia

Os traballos centraranse na tasación de inmobles de diferente tipoloxía en función da súa capacitación, e nunca se lle asignará un encargo sen previa confirmación pola súa banda. Non esiximos exclusividade nin un mínimo de encargos para traballar connosco

Requisitos: un ano de experiencia e manexo de Borsan.

Ofrecese: colaborar como tasador externo.

Interesados: enviar currículum actualizado a cbravo@ivaloraciones.com ou chamar o tlf.  688 302 456


Instituto de Valoraciones, sociedade de tasación homologada por el Banco de España, selecciona Arquitectos y otros técnicos para incorporar  su red de colaboradores en Galicia. 

Los trabajos se centrarán en la tasación de inmuebles de diferente tipología en función de su capacitación, y nunca se le asignará un encargo sin previa confirmación por su parte. No exigimos exclusividad ni un mínimo de encargos para trabajar con nosotros.

Requisitos: un año de experiencia y manejo de Borsan. 

Se ofrece: colaborar como tasador externo. 

Interesados: enviar currículum actualizado a cbravo@ivaloraciones.com o llamar al tlf.  688 302 456 

Compartir