Demanda de servicios para arquitecto/a

10 Oct 2019

Comunidade de Propietarios da cidade de Vigo, selecciona unha arquitecta/o para asumir as funcións de dirección de obra de rehabilitación de fachada.


Comunidad de Propietarios de la cidudad de Vigo, selecciona arquitecta/o para asumir las funciones de dirección de obra de rehabilitación de fachada.

Compartir