Convocatoria e bases específicas proceso selectivo dúas prazas arquitecto/a do Concello de Lugo

6 Jun 2019

No DOG de 6 de xuño, aparece publicado o anuncio de convocatoria e bases específicas para o proceso selectivo de dúas prazas de arquitecto/a do Concello de Lugo.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles, contados desde o día seguinte á publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial del Estado.

Acceso ao DOG.

Por último, infórmase que, conforme ao acordo adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión 11/2016 do 1 de setembro, o criterio colexial en relación con convocatorias públicas de ofertas de emprego, concursos ou de calquera outro tipo, será o de difundir entre os colexiados aquelas nas que, estando admitidos os Arquitectos para participar, considérense de especial interese, con independencia de que o Colexio proceda a revisar os termos da convocatoria concreta, coa finalidade de interpoñer recursos ou realizar todas as xestións que considere oportunas para impugnar ou manifestar a súa desconformidade co contido das mesmas.


Convocatoria y bases específicas proceso selectivo dos plazas arquitecto/a del Ayuntamiento de Lugo

En el DOG de 6 de junio, aparece publicado el anuncio de convocatoria y bases específicas para el proceso selectivo de dos plazas de arquitecto/a del Ayuntamiento de Lugo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Acceso al DOG.

Por último, se informa de que, conforme al acuerdo adoptado por la Xunta de Goberno en su sesión 11/2016 de 1 de septiembre, el criterio colegial en relación con convocatorias públicas de ofertas de empleo, concursos o de cualquier otro tipo, será el de difundir entre los colegiados aquellas en las que, estando admitidos los Arquitectos para participar, se consideren de especial interés, con independencia de que el Colegio proceda a revisar los términos de la convocatoria concreta, con la finalidad de interponer recursos o realizar todas las gestiones que considere oportunas para impugnar o manifestar su disconformidad con el contenido de las mismas.

 

Compartir