Concello de Santiago | Oferta de emprego no Servizo Municipal de Extinción de Incendios

14 Jun 2019

No BOP-A Coruña, de 12 de xuño aparecen publicadas as Bases específicas para a provisión en propiedade de tres prazas de oficial do Servizo Municipal de Extinción de Incendios, polo sistema de concurso-oposición libre, do Concello de Santiago de Compostela.

Esta convocatoria é ao grupo A1, aberta, entre outras titulacións, á de arquitecto.

Enlace ao BOP.

Enlace á web do Concello de Santiago.


Concello de Santiago | Oferta de empleo en el Servicio Municipal de Extinción de Incendios

En el BOP-A Coruña, de 12 de junio aparecen publicadas las Bases específicas para la provisión en propiedad de tres plazas de oficial del Servicio Municipal de Extinción de Incendios, por el sistema de concurso-oposición libre, del Concello de Santiago de Compostela.

Esta convocatoria es al grupo A1, abierta, entre otras titulaciones, a la de arquitecto.

Enlace al BOP.

Enlace a la web del Concello de Santiago.

Compartir