Concello de Narón | Bolsa de emprego arquitecto

4 Jul 2019

No BOP-A Coruña de 4 de xullo aparece publicado o anuncio de aprobación da inclusión na bolsa de traballo do ano 2019 dunha praza de arquitecto.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais.

ENLACE BOP


Ayuntamiento de Narón | Bolsa de empleo arquitecto

En el BOP-A Coruña de 4 de julio aparece publicado el anuncio de aprobación de la inclusión en la bolsa de trabajo del año 2019 de una plaza de arquitecto.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales.

ENLACE BOP

Compartir